LG Klassisk Smart TV

  1. Tryk på den blå “Home” knap midt på fjernbetjeningen.

2. Du er nu inde i tv’ets hovedmenu

3. Brug piltasterne til at navigere ned til “OPSÆTNING”. Feltet skifter til blåt, når du er der. Tryk på “OK”.

4. Du er nu inde i tv’ets “OPSÆTNING” menu

5. Tryk på “højre” piltasten. “Auto-indstilling” feltet skifter til blåt. Tryk på “OK”.

6. Du skal nu vælge, om du modtager tv via antenne eller kabel. Til Boxer skal du vælge “Antenne”. Feltet skifter til blåt. Tryk på “OK”.

7. Nogle LG SmartTV giver dig flere muligheder. Hvis du får dette billede på skærmen, så vent med at trykke på “OK”.

8. Tryk på “op” piltasten og tryk på “OK” ud for både “Kun digital justering” og “Under- støttelse af DVB-T2”. Tryk derefter på “ned” piltasten, indtil “Start” feltet skifter til blåt.

9. Tryk på “start”

10. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare op til 10 minutter eller mere. Vent tålmodigt.