LG nyere Smart TV

  1. Tryk på “HOME” (hus-symbol) feltet i højre side over piletasterne og scroll-hjulet.

2. Du er nu inde i tv’ets ”SMART” menu.

3. For at komme ind i tv’ets indstillinger skal du bruge ”tandhjulet” øverst på skærmen. Styr ”musen” (den røde dråbe) hen til tandhjulet og klik ved at trykke på scroll-hjulet.

4. Du er nu inde i tv’ets “HURTIGINDSTILLING” menu.

5. Brug musen eller “højre” piletasten for at komme hen til “Kanaler”. Klik ved at trykke på scroll-hjulet.

6. Det røde felt skifter til at vise ”Kanalindstilling”. Klik ved at trykke på scroll-hjulet.

7. Du er nu inde i ”KANALJUSTERING” menuen. Tjek at ”Autoindstilling” er markeret med rødt og klik ved at trykke på scroll-hjulet.

8. Nu skal du vælge ”tilstande” for at indstille kanaler. Til modtagelse af Boxer skal du vælge ”Antenne”. Tjek at ”Antenne” er markeret med rødt og et flueben. Klik ved at trykke på scroll-hjulet.

9. Tjek at ”NÆSTE” er markeret med rødt og klik ved at trykke på scroll-hjulet.

10. Klik på skyderen til højre for ”Kun digital søgning”, så knappen rykker til højre og skifter til at lyse rødt. Tjek at ”START” er markeret med rødt og klik ved at trykke på scroll-hjulet.

11. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare nogle minutter. Vent tålmodigt.

12. Når der står “Autoindstilling blev gennemført”, så klik på “Færdig” ved at trykke på scroll-hjulet for at afslutte.