Philips klassisk smart TV

  1. Tryk på “HOME” (hus-symbolet) øverst i navigationsfeltet midt på fjernbetjeningen.

2. Du er nu inde i tv’ets hovedmenu. Brug “ned” piltasten til at navigere ned til “Opsætning”. Tryk på “OK”.

3. Du er nu inde i tv’ets “Opsætning” menu.

4. Brug “højre” piltasten for at komme til hen til “Søg efter kanaler”. Tryk på “OK”.

5. Du bliver nu spurgt, om du vil opdatere eller geninstallere kanaler. Vælg “Opdater kanaler” og tryk på “OK”.

6. Tryk på “OK” for at starte opdatering af kanaler.

7. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare 2 – 3 minutter eller mere. Vent tålmodigt.

8. Når der står “Opdateringen af kanalerne er fuldført”, så tryk på “OK” for at afslutte.