Philips nyere smart tv

  1. Tryk på den store “HOME” (hus-symbol) knap lidt over piletasterne midt på fjernbetjeningen.

2. Du er nu inde i tv’ets hovedmenu.

3. Brug “venstre” piletasten til at navigere hen til “Opsæt”. Tryk på “OK”.

4. Brug “højre” piletasten for at komme til hen til “Søg efter kanaler”. Tryk på “OK”.

5. Du kan nu vælge, om du vil opdatere eller geninstallere kanaler. Vælg “Geninstaller kanaler” og tryk på “OK”.

6. Du kan nu vælge, om du vil opdatere eller geninstallere kanaler. Vælg “Geninstaller kanaler” og tryk på “OK”.

7. Du skal nu vælge, om du vil modtage tv via “Antenne (DVB-T)” eller “Kabel (DVB-C)”. Til Boxer skal du vælge “Antenne (DVB-T)”. Tryk på “OK”.

8. Kontroller at ”Start” er markeret (blå farve) og tryk på “OK” for at starte kanalsøgning.

9. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare nogle minutter. Vent tålmodigt.

10. Når der står “Kanalsøgning er udført”, så tryk på “OK” for at afslutte.