Samsung klassisk smart tv

  1. Tryk på den grønne “MENU” knap midt på fjernbetjeningen.

2. Brug “ned” piltasten til at navigere ned til “Kanal” med parabol-symbolet. Feltet
skifter til blåt, når du er der. Du er nu inde i tv’ets “Kanal” menu.

3. Tryk på “højre” piltasten. “Land” feltet skifter til blåt.

4. Brug “ned” piltasten til at navigere ned til “Auto-lagring”. Feltet skifter til blåt, når du er der. Tryk på “ENTER” (den runde knap i centrum af de fire piltaster).

5. Du skal nu vælge, om du modtager tv via “Luft” (antenne) eller “Kabel”. Til Boxer skal du vælge “Luft”. Det øverste “Start” felt får en gul ramme. Tryk på “ENTER”.

6. Du skal nu vælge, om du modtager tv via “Luft” (antenne) eller “Kabel”. Til Boxer skal du vælge “Luft”. Det øverste “Start” felt får en gul ramme. Tryk på “ENTER”.

7. Du skal nu vælge, om du vil modtage digitale og/eller analoge tv-kanaler. Til Boxer skal du vælge “Digital”. Det midterste “Start” felt får en gul ramme. Tryk på “ENTER”.

8. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare 2 – 3 minutter eller mere. Vent tålmodigt.

7. Tv’et fortæller, at “Auto lagring er udført”, samt at der er fundet 42 digitale kanaler. Tryk på “ENTER”, og tv’et skifter til den første kanal på programlisten.