Samsung nyere Smart TV

  1. Tryk på den grønne “MENU” knap midt på fjernbetjeningen.

2. Du er nu inde i tv’ets hovedmenu.

3. Brug “ned” piltasten til at navigere ned til “Kanal” med parabol-symbolet. Feltet skifter til blåt, når du er der. Du er nu inde i tv’ets “Kanal” menu.

4. Tryk på “højre” piltasten. “Antenne” feltet skifter til hvidt.

5. Tryk på “ENTER” (knappen i centrum af de fire piltaster). Du skal nu vælge, om du modtager tv via “Luft” (antenne) eller “Kabel”. Til Boxer skal du vælge “Luft”. Kontroller, at der er et “flueben” ved “Luft”. Tryk på “ENTER”.

6. Brug “ned” piltasten til at navigere ned til “Automatisk søgning”. Feltet skifter til hvidt, når du er der. Tryk på “ENTER”.

7. Du er nu inde i “Automatisk søgning” menuen, og “Automatisk søgning” feltet er hvidt. Tryk på “ENTER”.

8. Du er nu klar til at starte “Automatisk søgning”. Når “Start” feltet er blåt, så tryk på “ENTER”.

9. Du skal nu vælge, om du vil modtage digitale og/eller analoge tv-kanaler via “Luft” eller “Kabel”. Til Boxer skal du vælge “Luft” og “Digital”. Brug piltasterne, så det midterste felt ud for “Luft” og under “Digital” skifter til grønt. Tryk på “ENTER”.

10. Tv’et starter kanalsøgning. Dette kan vare 2 – 3 minutter eller mere. Vent tålmodigt.

11. Når der står “100 %” til højre for den vandrette statusbjælke, er tv’et færdigt med kanalsøgningen, og “Stop” feltet er stadig blåt. Vent et øjeblik.

12. Tv’et fortæller, at “Automatisk søgning blev fuldført”, samt at der er fundet 42 digitale tv-kanaler. Tryk på “ENTER”. Tryk på “CH LIST” på fjernbetjeningen og kontroller, at tv’et har fundet alle Boxer-kanalerne.